O AGENTUŘE

O HOKEJOVÉ ŠKOLE

TERMÍNY

UBYTOVÁNÍ

ŠVÉDSKO 2016

PŘIHLÁŠKY ON-LINE

KONTAKT

FOTOGALERIE

 

Termíny:


ČR - Litoměřice:
KURZ K1 : 24.7. - 30.7. 2016 - (7 dní)

Švédsko - Jönköping

KURZ K2 : 31.7. - 8.8. 2016 - (9 dní)


Věkové kategorie a kurzy :

K1: Kategorie 2000 - 2009
K2: Kategorie 2002 - 2007

Každý účastník bude zařazen do příslušné skupiny podle věku a podle výkonnosti !! Pořadatel si vyhrazuje právo na organizační změny před a během HŠ.

CENA:

LITOMĚŘICE / CENA:
K1 (7dní) : 8.590,- Kč ( 6.990,- bez ubytování )
aktuální stav : volná kapacita

*SLEVY
- 1000,-Kč pro hráče
- 2.500,-Kč pro brankáře


Cena zahrnuje : ubytování, stravování (4x denně + pití po celý den), využití sportovišť (ZS, hřiště, tělocvična), regenerace (bazén, vířivka), zdravotnické zabezpečení, pedagogický dozor (24h denně), dárek - tričko HŠ.ŠVÉDSKO / CENA:
K2 (9dní) : 11.500,- Kč


*SLEVY
- 1.000,-Kč sourozenci
- 1.000,-Kč brankáři

Cena zahrnuje : dopravu lux busem a trajekty, 6x ubytování, stravování (rozšířená polopenze, svačiny, pitný režim), program HŠ + využití sportovišť (ZS, hřiště, bazén), doplňkový sportovní program (modelové utkání, turnaj účastníků HŠ), doplňkový program CK, průvodce cestovní kanceláře, pedagogické vedení – dozor, dárek – hokejový dres.

Cena nezahrnuje : připojištění léčebných výloh v zahraničí, vstupy nad rámec programuPODMÍNKY ÚČASTI :

Podmínkou účasti na hokejové škole Maredis je vyplnění a odeslání (písemné nebo elektronické) přihlášky účastníka a uhrazení plateb dle pokynů pořadatele.

Odesláním přihlášky do hokejové školy Maredis, potvrzuje účastník souhlas s následujícími podmínkami :
- účastník se podřídí disciplíně stanovené trenéry a pořadatelem
- zákonný zástupce souhlasí s tím, že účastník může být z HŠ vyloučen bez finanční náhrady v případě, že se přes opakované napomenutí dopustí porušení disciplíny
- účastník souhlasí se storno podmínkami stanovenými pořadatelem
- pořadatel neručí za případnou ztrátu cenných věcí (mobilní telefony, slektronické hry,...), proto není doporučeno brát s sebou do HŠ
- zákonný zástupce je odpovědný za škody způsobené účastníkem, které způsobí úmyslně nebo činností, která je v rozporu s kempovým řádem
- zákonný zástupce souhlasí s použitím fotografií a videí pořízených v rámci HŠ pro prezentaci HŠ Maredis.

STORNO PODMÍNKY : Pro účastníka, který z jakéhokoliv důvodu zruší svojí účast, platí následující storno poplatky: 30% z ceny kurzu do 15.června, 50% do konce června, 75% 14dní před zahájením, 100% 7dní před zahájením Všem účastníkům je nabízená možnost zvýhodněného připojištění storno poplatků.

Agentura Maredis tímto prohlašuje, že získané osobní údaje bude používat pouze k účelům, k nimž byly údaje poskytnuty, a nadále s nimi bude zacházet v souladu s příslušným ustanovením zákona č.101/200 Sb. o ochraně osobních údajů.

Agentura Maredis jako pořadatel HŠ si vyhrazuje právo na organizační změny před a během HŠ.

řebném množství (šťáva, čaj, iontový nápoj).